Stálosť v
TEEKANNE

My sme TEEKANNE -  rodinný podnik, ktorý je už viac ako 130 rokov jedným z popredných dodávateľov čaju na svete. Od samého začiatku, je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej identity a našej stratégie prevziať zodpovednosť za  našu spoločnosť a životné prostredie.

To je dôvod, prečo všetky aspekty našej každodennej práce smerujú k udržateľnosti. A to vo všetkých oblastiach nášho podnikania -  od starostlivého výberu našich čajových plantáží, zodpovedného získavania surovín a ich ekologického využitia cez ekologicky šetrné spracovanie až k  príjemným a zdravým produktom pre našich spotrebiteľov - niečo, čo by nebolo možné bez nášho skvelého tímu spokojných a motivovaných zamestnancov.

Spokojnosť a motivácia našich zamestnancov je pre nás nenahraditeľným základom. Vďaka nášmu doterajšiemu úsiliu o udržateľnosť, sme už mnoho dosiahli. Pre nás je to len ďalší podnet, nato aby sme sa aj naďalej usilovali o trvalé zlepšenie sociálnych a ekologických podmienok.