U nás v TEEKANNE je Váš pôžitok na prvom mieste. Naši experti v oblasti pestovania čaju cestujú na plantáže po celom svete a hľadajú pre vás tie najlepšie čaje.

Záruka kvality

TEEKANNE znamená všetko z jedného zdroja, od rastliny až po hotový čaj. Len tak Vám môžeme ponúknuť čaj, ktorý spĺňa najprísnejšie požiadavky firmy TEEKANNE na kvalitu, a zaručiť Vám chuť, ktorú očakávate.

Starostlivý výber

Starostlivý výber

TEEKANNE získava väčšinu surovín od kontrolovaných zmluvných pestovateľov, vďaka čomu dokáže zaručiť rovnomerne vysokú úroveň kvality.

Kontrola kvality

Kontrola kvality

Na zaistenie kvality a vývoj produktov má firma TEEKANNE vo svojom ústredí v Düsseldorfe vybudované vlastné oddelenie s 29 zamestnancami. Postupy sú certifikované podľa normy DIN EN ISO 9001:2000 a podľa Medzinárodného potravinárskeho štandardu.

Vývoj produktov

Vývoj produktov

Na čaj TEEKANE sa používajú iba listy najvyššej kvality, tie najlepšie bylinky a ovocie. 

Naše hodnoty

Firma TEEKANNE dosiahla počas svojej viac než 125-ročnej činnosti nemalé úspechy a v dôležitých otázkach vždy zastávala jasné stanoviská a určovala jasné ciele. Aby sme boli úspešnými i naďalej, stanovili sme si niekoľko zásad našej firemnej filozofie.

Naše zásady
Zodpovednosť jednotlivcov
Kooperatívne partnerstvá
Sociálna zodpovednosť
Význam značky

Naše zásady

V strede záujmu našej činnosti je spokojnosť zákazníkov so všetkými našimi výrobkami.
Sme skupina podnikov so značkovými výrobkami, ktorá vyrába chutné, zdravé a ekologické produkty, zodpovedajúce najvyšším požiadavkám na kvalitu.
Mimoriadna starostlivosť a neustála kontrola kvality sú základnými piliermi našej každodennej činnosti.
Pre svojich zákazníkov a dodávateľov sme férovým a spoľahlivým partnerom.
Sme rastúca, dynamická rodinná firma orientovaná na budúcnosť s bohatým zastúpením výrobkov doma i v zahraničí.
Kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci sú najväčšou výhodou našej spoločnosti.
Náš štýl vedenia je spolupráca.
Snažíme sa o dosiahnutie ustáleného reálneho rastu spoločnosti z nezávislej pozície vybudovanej na pevnom finančnom základe. 
Naša výroba sa vyznačuje efektívnymi metódami a použitím najnovších technológií.

Zodpovednosť jednotlivcov

Zamestnanci firmy TEEKANNE sa vyznačujú samostatným a nezávislým zmýšľaním a činmi, vďaka čomu významne prispievajú k úspechu firmy.

Kooperatívne partnerstvá

Firma TEEKANNE je tím. Naše vzťahy s vnútornými i vonkajšími partnermi  formuje výrazná orientácia na zákazníka. Charakterizuje ich otvorenosť, rešpekt a spoľahlivosť. TEEKANNE vyrába čaj od roku 1882 a od začiatku sa sústredí na kvalitu. Tím TEEKANE sa snaží dosiahnuť čo najlepšie výsledky v ktoromkoľvek bode a stavia sa ekonomickým, ekologickým a sociálnym výzvam. Nezabúdame ani na koncept udržateľnosti: Zohľadňujeme ekonomiku, životné prostredie aj sociálne témy.

Sociálna zodpovednosť

Nezabúdame na koncept udržateľnosti: Zohľadňujeme ekonomiku, životné prostredie aj sociálne témy.

Význam značky

Uvedomujeme si význam a hodnotu značky TEEKANNE. Plne sa s ňou stotožňujeme a žijeme hodnotou tejto značky každý deň a prispievame k jej posilneniu a rastu.